Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

20 Mayıs 2011

CUMAMIZ HAYIRLARA VE DUALARIMIZIN KABUL OLMASINA VESİLE OLSUN..


99- Âdem bize anlatarak dedi ki: İbni Ebî Zi'b bize ez-Zührî'den, o Saîd'den, o Ebû Seleme'den, o Ebû Hüreyre'den (ra), o da Allah Resû-lü'nden (sav), ve Ebu'l-Yemân bize anlatarak dedi ki: Şuayb bize ez-Zührî'den, o Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resûlü'nü (sav) şöyle buyururken dinledim: 
-"Namaz için ka­met getirildiğinde koşarak gelmeyin. Bilakis yürüyerek gelin. Size dü­şen sükûnettir. İdrak ettiğinizi kılın, kaçırdığınızı tamamlayın."[3]
Şerh

"Size düşen sükûnettir", ifadesindeki 'sekme', bir tür tür ruh dinginliği ve itmi'nân anlamındadır. Hadisin siyakında telaşlı davran­mamak, sükûnet ve vakarı bozmamak mânâsında kullanılmıştır.


Hüküm

Namaza koşarak gitmek mekruh görülmüştür.

Ders

Cemaat ile namaz gibi, ruhun dingin, huzur ve huşu içinde olmasını ge­rektiren bir ibâdete koşarak gelmek, varılmak istenen maksad ile çelişen bir durumdur. Nefes nefese kalmış, ter içinde birinin kendi huşu ve huzurunu muhafaza etmesi zor olabileceği gibi katıldığı cemaatteki sükûn havasını da bulandırması muhtemeldir. Bu nedenle namaza erken gitmek teşvik edilmiş, büyük sevaplara vesile olacağı bildirilmiştir.

 

Kaynaklar
[3] Buhârî, ezân/600, cum'a/857; Müslim, mesâcid/944-947; Tirmizî, saIât/301, Nesâî, imâmet/852; Ebû Dâvud, salât/485-486; İbn Mâce, mesâcid/767; İbn Hanbel, bakî mus-nedİ'I-müksirîn/6932, 6952, 7339, 7462, 7876, 7607, 7650, 9149, 9459, 9550, 9722, 9947, 10327, 10473, 13069; Mâlik, nidâ/137; Darimî, salât/1251.

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Archive♥

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Tarif Dunyam Template by Ipietoon Cute Blog Design