Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

17 Haziran 2011

HAYIRLI CUMALAR


“Allâhumme lekel hamdü ente kayyimus semâvâti velerdi ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvati velerdi ve men fîhinne velekel hamdü ente elikussemâvâti velerdi men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’duke hakkun ve likâuke hakkun ve kavluke hakkun ve velcennetü hakkun vennâru hakkun vennebiyyûne hakkun ve muhammedun(s.a.v.) hakkun vessâatu hakkun leke eslemtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hâsemtu ve ileyke Allâhumme hâkemtu feğfirlî mâ kaddemtu ve mâ ehhertu ve mâ esrartü ve mâ ealentu ente l’mukaddimu ve entel muahhiru lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi”

İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma-dan rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem gece teheccüd için kalktığında şöyle derlerdi:
"Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın.Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nurusun.Hamd Sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen Semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin.Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Hakk'sın. Senin va'din de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, ateş de hak, nebiler de hak, Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-de hak, kıyamet saati de hak.Sana teslîm oldum ye Rabbim! Sana îmân ettim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim.İnanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yaptıklarımı da mağfiret et.Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah'a dayanmakladır. "(Buhârî, Teheccüd, 1)

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Archive♥

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Tarif Dunyam Template by Ipietoon Cute Blog Design